www.osu.edu

 

Group Members

Home
Research
People
Publications
Photo Gallery
Collaborations
Positions
Courses
Contact
Group Internal
Last Updated:
Aug 2017

 

   


[Curriculum Vitae]

 *  Ph.D., 1999, California Institute of Technology
    Advisor : Ahmed H. Zewail

( Nobel Laureate )

 

Dr. Dongping Zhong
Robert Smith Professor
Department of Physics
Professor 
Department of Chemistry and Biochemistry
The Ohio State University
191 West Woodruff Avenue
Columbus, OH 43210-1117 
 
Tel: 614-292-3044
Fax: 614-292-7557
E-mail: zhong.28@asc.ohio-state.edu
Office: Physics Research Building 2142

 

 

 
     Graduate Students
 

Scott Gaither
Chemistry

Pat Houston
Biophysics

Mainak Kundu
Chemistry

Xiankun Li
Chemistry

Yangyi Lu
Chemistry

Nicolas Macro
Physics

Lakshmi Bhai N V
Chemical Physics

Shi Shu
Chemistry

Dihao Wang
OSBP

Richard Wu
Biophysics

Yushan Yang
Physics
  
 
     Research Associates and Postdoctoral Researchers
 

Lijuan Wang
Lab Manager

Meng Zhang
Postdoc

Long Chen
Postdoc
  
 
     Exchange Students & Visiting Scholars
 

Sheng Zhang
Visiting Scholar
  
 
     Former Group Members
 

Postdoctoral Researchers

Wenyun Lu

(2003-2004)
Haiyu Wang (2004)
Qinhua Song (2006-2007)
Lijun Guo (2006-2008)
Jiang Li (2007-2013)
Chih-Wei Chang (2008-2011)
Xunmin Guo (2008-2012)
Jeffrey Stevens (2011)
Takashige Fujiwara (2011-2012)
Suxia Yan (2012-2013)
Sun-Young Park (2012-2013)
Zheyun Liu (2013-2015)
Yangzhong Qin (2015-2017)
 

Master Students

Jongjoo Kim (2004)
Luyuan Zhang (2006)
Chuang Tan (2008)
Oseoghaghare Okobiah (2009)
Kevin Craigo (2011)
Yukti Aggarwal (2012)
Thomas Haver (2012)
Benjamin Reinhold (2014)
Yanchen Hu (2015)
 

Exchange Students & Visiting Scholars

Qing Ding (2007-2008)
Prof. Shufeng Wang (2011)
Prof. Yafang Wang (2012-2013)
Prof. Jing Wang (2013)
Prof. Baosheng Ge (2014-2015)
Menghui Jia (2015)

Ph.D. Students

Chaitanya Saxena (2007)
Weihong Qiu (2008)
Justin Link (2008)
Yi Yang (2009)
Ali Hassanali (2010)
Ya-Ting Kao (2010)
Luyuan Zhang (2010)
Yu Kay Law (2010)
Chen Zang (2011)
Jeffrey Stevens (2011)
Ting-Fang He (2011)
Tanping Li (2011)
Chuang Tan (2013)
Zheyun Liu (2013)
Yangzhong Qin (2014)
Meng Zhang (2016)
Jin Yang (2016)
 

Undergraduate Students

Greg Sollenberger

(2003)
Margret Penner (2004)
Spencer Heidotting (2013)
Xiaoqian Wang (2014)
Jiajun Du (2014)
Jingxi Weng (2015)